CREAMFIELDS 2003 „); zoom_console.do­cument.write(‚<img onclick="window­.close()“ style=„cursor:hand“ src=„‘+zoompath+‚“ width=„‘+zoomw+‚“ height=„‘+zoomh+‚“ alt=" CREAMFIELDS 2003 '+„\n " + zoomtitle + "\n \n“ + ' click = close" border=„0“>‘); zoom_console.do­cument.write(" "); zoom_console.do­cument.close(); return true; }
- kam zmizelo slunce ;) retizkac ;)
tolga homeboy or cowboy ?? ;) stage
svetelka slunicko zapada zebra ;)
dane vstavej ... :) a zapadlo ... slecna
tolgodrom ;) zelena se line zare .... a vysly hvezdy ;)
- - -
- - -
- - 2K
- cream